ACTIVITATS DIRIGIDES | ADULTS ENFORTIMENT
HA ARRIBAT L'HORA DE TREURE TOT EL TEU POTENCIAL! POSA'T EN FORMA AL SAF
Activitats que tenen com a objectiu activar els diferents grups musculars per a assolir-ne un desenvolupament i una tonificació correctes.
ENFORTIMENT CORE
El tronc és la part del cos de la que depenen molts dels moviments que fem i des d'on sorgeix la força necessària per fer-ne d'altres. El CORE el composen els músculs abdominals (oblics, el recte abdominal, el sòl pèlvic, el diafragma, el multífids i el transvers abdominal) i amb aquesta proposta d’exercicis, cal tenir en compte aquells que van del tronc a les extremitats.

L’activació del CORE ens dóna un correcte suport i esdevé un bon punt de transmissió de força de cames a braços i viceversa, guanyant així en efectivitat i salut articular. S'aconsegueix una reeducació del moviment i una reducció de la pressió que suporta la columna vertebral.

Els eixos de treball d'aquestes classes són: POSTURA - ACTIVACIÓ - ENFORTIMENT per estabilitzar i mobilitzar.

TAMBÉ EN ANGLÈS
Durada 25 MIN
Intensitat MITJANA
HORARIS
DE LES ACTIVITATS
clica aquí
ENFORTIMENT GAC
Sessió d’enfortiment centrada en l’entrenament de tronc i tren inferior: Glutis, Abdominals i Cames.

Es treballa amb el propi pes corporal o afegint càrregues amb petits materials com turmelleres, xertubs, peses, etc.

Enforteix aquestes parts del cos amb exercicis variats i que poden fer-se també fora del gimnàs, donat que no requereixen l’ús de materials molt especials.
TAMBÉ EN ANGLÈS
Durada 50 MIN
Intensitat MITJANA
HORARIS
DE LES ACTIVITATS
clica aquí
ENFORTIMENT POWER HI
Entrenament de la força i de la resistència muscular mitjançant exercicis senzills amb barres i discos de diferents pesos.

Combinem exercicis tant de tronc inferior com superior, buscant un treball complet de tot el cos en una mateixa sessió, fent servir els steps com a material de suport.

Els exercicis i la dinàmica de sessió no varien en tot un cicle (3 mesos aprox.) donat que és la repetició de l’entrenament en les mateixes condicions que permet valorar una millora específica en el treball muscular.

És important posar la càrrega més adequada per a cadascú per així anar millorant progressiva i individualment al nivell que correspongui. 
TAMBÉ EN ANGLÈS
Durada 50 MIN
Intensitat MITJANA-ALTA/HI
SAF
Fes-te persona abonada!
clica aquí
ENFORTIMENT TONIFICACIÓ
Sessions per activar la musculatura i incidir en la millora del seu to i en la seva capacitat d’exercir força.

Proposta d’exercicis molt variada, tant per les diferents parts corporals que es treballen, com pel material que es fa servir (bosus, xertubes, t-bows, gomes, steps, fittballs, cordes, manuelles, turmelleres, glidings, etc.),permetent unes condicions d’exercici molt diferents.

Es té especial cura en la correcta execució dels exercicis essent molt important posar l'atenció en les sensacions i realitzar l’activitat en funció de les pròpies capacitats.

TAMBÉ EN ANGLÈS
Durada 50 MIN
Intensitat MITJANA
HORARIS
DE LES ACTIVITATS
clica aquí