ACTIVITATS DIRIGIDES | ADULTS ACTIVITATS PREMIUM
ACTIVITATS PREMIUM CAL INSCRIPCIÓ
Les ACTIVITATS PREMIUM es fan en grups estables i reduïts per assegurar un millor servei i qualitat en la pràctica de cada disciplina. El professorat ofereix una atenció més personalitzada a les persones participants i el sistema afavoreix la progressió en l'aprenentatge de l'activitat.
Des del SAF donem especial valor al servei presencial en aquestes activitats, però degut a la pandèmia s’oferiran a distància com a opció excepcional per poder oferir continuïtat a les persones participants.

Cal inscriure's a cada activitat i grup horari desitjat: 40 EUR tot el període per cada grup horari.
2n període (100% VIRTUAL per la plataforma Teams): del 22 de febrer al 27 de juny de 2021 (17 setmanes)*
* No hi haurà activitat en períodes de vacances acadèmiques (Pasqua, del 29 de març al 5 d'abril) o en dies festius en què la instal·lació estigui tancada (24 de maig i 24 de juny).

FES LA INSCRIPCIÓ ONLINE iniciat el període si queden places lliures o si les persones inscrites no hi assisteixen de manera regular (preu en funció del mes d'inscripció). En aquests casos, un cop formalitzada la inscripció, caldrà contactar amb Rosa.Llobet@uab.cat per rebre la informació necessària per a la incorporació.
2N PERÍODE 100% VIRTUAL
PREMIUM IOGA
Màxim 15 persones per grup. Sessions basades en postures o assanes que fan treballar el cos (força, flexibilitat i equilibri) i la ment (voluntat, concentració i relaxació), disminuint l’estrès i les tensions posturals i procurant el benestar espiritual i mental. 

Es treballen puntualment continguts específics propis del IOGA PRANAYAMA (art de la respiració, tècniques per aprendre a respirar de forma lenta, ample i completa) o del IOGA MEDITACIÓ (raja ioga: art d’aprendre a observar els moviments externs i interns -pensaments- de forma tranquil·la, aconseguint consciència i calma interior). 

Grups horaris: dimarts de 17.30 a 19 h / dijous de 17.30 a 19 h.  Professora: Laura Calvet Mir.

MÉS INFORMACIÓ DE PREUS I INSCRIPCIÓ
Durada 90 MIN
Intensitat MITJANA
PREMIUM PILATES
Màxim 10 persones per grup. Programa d'exercicis centrat en l'alineació corporal, la respiració i l'acció eficaç de la musculatura. En MAT-Pilates es fan exercicis a terra i sense màquines, amb la possibilitat d'utilització de material complementari com el cèrcol, pilota, rulo, banda elàstica, etc. 

Busca assolir l’equilibri corporal i donar estabilitat i fermesa a la columna vertebral, millorant el control i el coneixement del propi cos, tant estàtic com en moviment, i enfortint els músculs interns del tronc, bàsics per evitar dolors d’esquena. No es recomana a embarassades ni a persones amb lesions d’esquena (consultar al professorat).

Grups horaris: dimecres de 8 a 8.50 h. Professora: Nieves Aguado.

MÉS INFORMACIÓ DE PREUS I INSCRIPCIÓ
Durada 50 MIN
Intensitat MITJANA
PREMIUM FELDENKRAIS®
ACTUALMENT NO DISPONIBLE EN EL 2N PERÍODE 20/21
Màxim 10 persones. Sessions d'aquest mètode pedagògic de presa de consciència a través del moviment basat en la plasticitat del cervell i en la seva capacitat d'aprenentatge, fent servir l'atenció dirigida com a vehicle per accedir-hi i crear noves connexions neuronals i patrons de moviment. Ajuda a prendre consciència dels propis patrons i facilitar així l'aprenentatge, amb l'objectiu de trobar solucions més funcionals i saludables en el dia a dia de les persones.

Grups horaris: dimarts de 8 a 8.50 h. Professora: Nieves Aguado.

MÉS INFORMACIÓ DE PREUS I INSCRIPCIÓ
Durada 50 MIN
Intensitat BAIXA