ENTRENAMENT PERSONAL, UN SERVEI A LA TEVA MIDA
Tria aquest servei totalment a mida: un entrenador personal que et proposa i supervisa presencialment la teva rutina de manera particular o en grup reduït per ajudar-te a arribar allà on vulguis!
SERVEI A MIDA ENTRENADOR PERSONAL
Amb aquest servei personalitzat, l'entrenador et planificarà i guiarà en l'execució de l'activitat, en base a les teves aptituds i objectius, fent-ne un acompanyament i seguiment amb sessions particulars.

Tens l'opció de contractar sessions de 30 o 60 minuts i pacs de 5 o 10 sessions amb descompte, individuals i per a duos. També es poden crear a demanda sessions d'entrenaments en grup de running i natació. En el cas d'entrenaments en grup, totes les persones han de tenir un objectiu comú i un nivell d'aptitud similar. 

NOVETATS CURS 19/20: GRUP D'ENTRENAMENT DE TRIATLÓ i sessions per APRENDRE A NEDAR.

Gaudeix d'una pràctica guiada i ajustada a les teves necessitats. 
CONTACTE: ERIK FERNANDEZ / 697 10 51 12
Servei de pagament
SERVEI A MIDA GRUP DE TRIATLÓ
NOVETAT 19/20: forma part d'un grup d'entrenament de triatló fent 4 entrenaments per setmana (dos amb monitoratge de natació i de carrera i dos amb un entrenament pautat per fer per lliure o amb el grup)

Es recomana complementar amb les activitats dirigides de natació i de running.

Aquest servei té un preu de 50 EUR (pac de 10 sessions) i inclou l’assistència als entrenaments, el seguiment de l’entrenament, la pauta d'entrenament a fer per lliure i l'acompanyament a les diferents proves que es determini assistir com a equip.


Servei de pagament