POLÍTICA DE PRIVACITAT


En aquest DOCUMENT pots trobar la NORMATIVA PROTECCIÓ DADES PERSONALS (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”).