PREUS ENTRADES
PREUS 2021 (fins 31/08/2021) ENTRADA PUNTUAL

Si vols gaudir puntualment del complex esportiu universitari! 
Hi ha entrades a preu diferenciat per a menors de 14 anys.
==>TEMPORALMENT, L'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS SERÀ EXCLUSIU PER A PERSONES ABONADES.

Tipus de quota
Percentatge
descompte
Preu
inicial
Preu
final
Entrada >=14 anys (==>no disponible)
no disponible
9,00 €
9,00 €
PAC 5 entrades >=14 anys (==>no disponible)
no disponible
45,00 €
42,00 €
Entrada <14 anys (==>no disponible)
no disponible
9,00 €
6,00 €
Més informació
PREUS 2021 (fins 31/08/2021) TIQUET MENSUAL per a CU d'intercanvi

Per gaudir del SAF mes a mes.
==>TEMPORALMENT, L'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS SERÀ EXCLUSIU PER A PERSONES ABONADES.

Tipus de quota
Percentatge
descompte
Preu
inicial
Preu
final
Tiquet mensual per a CU d'intercanvi (==>no disponible)
0
40,00 €
40,00 €
Més informació