PREUS ENTRADES
PREUS 2020 (fins 31/12/2020) ENTRADA PUNTUAL

Si vols gaudir puntualment del complex esportiu universitari! 
Hi ha entrades a preu diferenciat per a menors de 14 anys.

Tipus de quota
Percentatge
descompte
Preu
inicial
Preu
final
Entrada >=14 anys
0 %
9,00 €
9,00 €
PAC 5 entrades >=14 anys
-6%
45,00 €
42,00 €
Entrada <14 anys
-33%
9,00 €
6,00 €
Més informació
PREUS 2020 (fins 31/12/2020) TIQUET MENSUAL per a CU d'intercanvi

Per gaudir del SAF mes a mes.

Tipus de quota
Percentatge
descompte
Preu
inicial
Preu
final
Tiquet mensual per a CU d'intercanvi
0 %
40,00 €
40,00 €
Més informació