QUI SOM REGLAMENT I NORMATIVES
LA NOSTRA BASE Reglament del SAF
La base aportada per la Universitat.
  
Marca les línies generals d'actuació del SAF, en defineix l'estructura, els objectius i la forma de gestió i relació amb els usuaris, a nivell bàsic.El marc de convivència Normativa general d'ús
Aquesta és la normativa que regula l'ús i el funcionament de les instal·lacions esportives i és d'aplicació a totes les persones usuàries, abonades o no. L'específica d'ús de cada espai esportiu és a l'apartat Instal·lacions.

==> Mentre duri la Covid19 són vigents les següents normes d'ús del SAF <==
INFORMACIÓ PRÀCTICA PREUS I NORMATIVA ECONÒMICA
Aquí hi trobaràs informació molt interessant per al dia a dia.
  
S'hi recullen aspectes administratius relatius a preus aprovats, abonaments, inscripcions a activitats, criteris de devolucions i altres temes de caire econòmic.
INFORMACIÓ PRÀCTICA Accés de menors
Els menors de 14 anys han de venir al SAF acompanyats d'un adult, que se n'ha de fer càrrec tota l'estona.
Entre els 14 i 15 anys poden accedir sols al SAF, a les activitats dirigides permeses i a la sala fitnes, amb una autorització signada per pares o tutors.
A partir dels 16 anys l'accés és lliure!
Joves de 14-15 anys
Descarrega't l'autorització que necessites
clica aquí
INFORMACIÓ PRÀCTICA ASSEGURANÇA
El Consell Social de la UAB va emetre l'acord CE63/2017 que diu que les persones usuàries del SAF (llevat dels estudiants matriculats a la UAB amb assegurança complementària) han de ser beneficiàries d'una assegurança obligatòria, contractada pel SAF, que cobreixi l'assistència sanitària de les lesions provocades per accidents durant la pràctica esportiva a les instal·lacions esportives de la UAB.

Pautes a seguir
en cas d’emergències: Protocol d’actuació
clica aquí
INFORMACIÓ PRÀCTICA Protocol d'emergències
Aquestes són les pautes bàsiques que has de seguir com a persona usuària de les instal·lacions esportives en cas d'una emergència.

Estan basades en el procediment PAS: Protegir, Avisar i Socórrer.
INFORMACIÓ PRÀCTICA Enregistrament d'imatges al SAF
Les persones que hagin d'enregistrar imatges a les instal·lacions esportives (fotografies o vídeos), per a pràctiques acadèmiques o activitats relacionades amb la Universitat o amb el SAF, han d'omplir una sol·licitud amb un mínim de 4 dies d'antelació. 

Cal tenir l'autorització de la persona responsable per accedir a fer la pràctica.
INFORMACIÓ PRÀCTICA Reclamacions
Si has de demanar-nos alguna cosa o fer alguna reclamació, tan sols et cal omplir un imprès, exposant el teu cas, sol·licitant què vols, i adjuntant tota la documentació que sigui necessària.

L'imprès el pots enviar per correu electrònic o presentar-lo a la recepció del servei.